CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH NHÀ - HDTC

  • Tầng 2, Cao ốc HDTC 36 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM
  • Văn phòng kinh doanh dự án: 266 Lương Đình Của, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
  • Hotline: 
  • Email:

Dự án bất động sản khác