Laimian City

Laimian City
Nhà phố thương mại Shophouse chợ An Sương, Quận 12